Frode Pettersen

Frode Pettersen

Partner/rådgiver

Frode trives best når han får samarbeide tett med sine kunder og utvikle deres organisasjon på et strategisk nivå. Forretningsutvikling ligger hans hjerte nær, og han har lenge jobbet med salg, rekruttering og rådgivning.

Frode lærte rekrutteringsfaget i Manpower Professional Executive, der han flere år på rad ble kåret til selskapets ledende rådgiver – med flest løste oppdrag per år. Her var han også en sentral aktør i forbindelse med utviklingen av selskapets tjenester.

Et naturlig neste steg var derfor å nyttiggjøre seg disse erfaringene ved å være med og etablere et helt nytt selskap – Prime People HR Solutions – i 2010.

Frode har studert utvalgte fag innen sosiologi og markedsføring ved UiO og NMH.

«Mennesker som når frem til meg kjennetegnes av at de gir av seg selv og virkelig mener noe med det er og står for. Jeg stortrives når jeg får bruke min forretningsforståelse, utfordre etablerte sannheter – og virkelig får være en strategisk rådgiver.»