NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsoppdraget er å stille garantiar i forbindelse med norsk eksport og investeringar som bidreg til sysselsetting og verdiskaping i Noreg. GIEK betener i hovudsak bankar og bedrifter, men er òg fagleg rådgjevar for regjeringa om internasjonale regelverk for eksportfinansiering. GIEK har kontor i Oslo og 95 tilsette. www.giek.no

Avdelingsdirektør

Stillinga som Avdelingsdirektør for Juridisk og regulatorisk i GIEK er no ledig. Vi søkjer derfor ein fagleg sterk og engasjerande leiar til å utvikle avdelinga vidare. Stillinga har overordna ansvar for fagområda Juridisk og bærekraft, Internasjonale relasjonar, Virksomhetsstyring og Compliance, Midlertidig eigarskap og Anskaffingar. Direktøren vil óg ha personalansvar for funksjonen som Kredittsjef. For tida har avdelinga 23 medarbeidarar. Den vi søker har relevant utdanning på masternivå, solid leiarerfaring, samt god forståing for forretning og kreditt. Det er òg ein føresetnad at vedkomande kan sikkerhetsklarerast. Avdelingsdirektøren rapporterer til Administrerande direktør.
Publisert: 16.09.2018
Deadline: 15.09.2018
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 3919409112
 
Arbeidssted: Oslo

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver i Prime People
99 59 30 14

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.