NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Byggeleder / Geoteknikker løsmassetunnel – cut and cover

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024. I den forbindelse søker vi nå en erfaren Byggeleder / Geoteknikker til vårt team ved Utbygging Vestfoldbanen.
Publisert: 26.03.2018
Deadline: 11.03.2018
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 3715391378
 
Arbeidssted: Akershus,Aust-Agder,Buskerud,Oslo,Vestfold

Spørsmål til stillingen?

Jan Karlsen, Rådgiver
(+47) 918 95 680

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.