NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Dataplan er et lokalt kompetansehus som har operert i regionen i nærmere 30 år. Selskapet drives som et operasjonelt integrert konsern organisert i tre virksomhetsområder: IT, Programvare og Regnskap. Vår strategi er å være den unike totalleverandøren som gjennom breddeleveranse av tjenester og kompetanse bidrar som rådgiver og løsningsarkitekt for å ivareta kundens behov innenfor forretningsstøtte, nå og i fremtiden! Dataplan hadde i 2017 en omsetning på NOK 74 millioner. Selskapet består av 73 dyktige medarbeidere fordelt mellom vårt hovedkontor på Forus og avdelingskontorene på Sandnes, Bryne og Tau. Se www.dataplan.no for mer informasjon om selskapet.

CFO

Dataplan har høye ambisjoner for framtiden og er inne i en spennende utvikling. I den forbindelse  søker vi etter en forretningsorientert økonomisjef (CFO) til nyopprettet stilling. Som økonomisjef/CFO vil du få en nøkkelrolle i selskapet og arbeide tett med daglig leder og ledergruppen forøvrig. Du vil ha ansvaret for økonomisk styring og kontroll og samtidig forventes å aktivt bidra i virksomhetens strategiske prosesser.

For å lykkes i stillingen kreves det at du har utpregede samarbeidsevner, en sterk operativ gjennomføringsevne, samtidig som du må ha interesse og evne til å aktivt bidra med innspill til fremtidig strategi og satsning.

Stillingen er en del av ledergruppen og rapporterer til daglig leder i Dataplan.


 Arbeidsoppgaver
 • Sette tydelige mål for virksomhetsområdene og etablere prosesser for oppfølging av fastsatte målsetninger i samspill med daglig leder og virksomhetslederne
 • Delta og utfordre i strategiske beslutningsprosesser og bidra til faktabaserte beslutninger gjennom analyser og datainnsamling
 • Være sparringspartner for daglig leder og ledergruppen, samt en aktiv bidragsyter til resultatforbedring
 • Sikre god økonomistyring i selskapet, herunder likviditet, internkontroll og risikostyring
 • Overordnet ansvar for regnskapsavslutning og rapportering (konsern)
 • Lede budsjett- og prognoseprosesser
 • Bidra til optimalt samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Rådgivning mot utvalgte kunder
 • Koordinere utarbeidelse av perioderapporter til styret og dokumentasjon til styremøter
 • Inneha rollen som styresekretær i selskapets styremøter

Kvalifikasjoner
 • 5-7 års relevant erfaring og god økonomiforståelse
 • Erfaring fra rapportering og økonomisk styring på konsernnivå
 • Kunnskap og erfaring fra målstyring, regnskapsanalyse og internregnskap (management accounting)
 • God prosess- og systemkompetanse, samt erfaren bruker av ERP system
 • Høyere økonomisk utdanning (master-nivå)
 • Solid relevant erfaring med dokumenterte resultater i tilsvarende rolle kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper
 • Resultat- og forretningsorientert
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Høy arbeidskapasitet
 • Strukturert og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og formuleringsevner, muntlig og skriftlig
 • Nysgjerrig, ydmyk, åpen og raus
 • Omgjengelig, samarbeidsvillig, selvgående og endringsvillig
   
For spørsmål om stillingen kontakt ta kontakt med Prime People HR Solutions.
Publisert: 07.06.2018
Deadline: 31.05.2018
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 55352
 
Arbeidssted: Forus

Spørsmål til stillingen?

Terje Helle, Rådgiver
+4799270023

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.