NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Fagansvarlig Ingeniørgeologi

InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Larvik i 2032 (som gir dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn) og Lillehammer og Halden innen 2034. Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen men også andre større anlegg. Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter samt støtte de enkelte prosjektene med fagkompetanse. Vi søker etter en fagansvarlig for ingeniørgeologi i Utbyggingsdivisjonen. Stillingen rapporterer til leder Teknikk og konsept.
Publisert: 05.03.2018
Deadline: Snarest
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 3701593593
 
Arbeidssted: Akershus,Buskerud,Oslo,Østfold

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
(+47) 93 21 19 72

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.