NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3800 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 13 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kommunikasjonsrådgiver/informasjonssjef

Er du sterk på pressekontakt og historieformidling? Området «Corporate Affairs» i Telenor Norge har ansvar for selskapets intern- og eksternkommunikasjon, samfunnsansvar, sponsoravtaler, lederkommunikasjon, endringskommunikasjon og myndighetskontakt. Vår ambisjon er å bygge oppunder og forsterke positive assosiasjoner til Telenor i Norge, styrke den interne kulturen og skape gode relasjoner til våre interessenter. Vår kommunikasjon skal skape tydelighet og engasjement, og vise hvordan Telenor bidrar til å hjelpe kunder og samfunnet for øvrig til å utnytte de positive mulighetene ny teknologi, internett og telekommunikasjon gir. Vi søker etter en framoverlent og resultatorientert kommunikasjonssjef. Du vil få særskilt ansvar for å følge opp Telenors bedriftsdivisjon, som leverer mobil og fiber til private og offentlige virksomheter over hele Norge. Bedriftsdivisjonen jobber også målrettet med en spennende innovasjonsagenda som dreier seg om å utvikle nye og spennende kommunikasjonstjenester innen tingenes internett (IoT), mobility analytics, e-helse, velferdsteknologi og samfunnskritiske bruksområder for 5G – neste generasjons mobilteknologi. Stillingen vil være en del av et team som jobber proaktivt og reaktivt mot pressen, og vil inngå i selskapets pressevaktordning. Arbeidsoppgavene strekker seg fra mediehåndtering/pressetalsperson, proaktive innsalg av saker, medietrening, krisehåndtering, PR i sosiale medier samt bidra til å skape synlighet rundt viktige strategiske aktiviteter for Telenor Norge. Vi er ute etter deg som har sterk formidlingsevne, både skriftlig og muntlig – en god historieforteller. Vi jobber etter en ambisjon om å våge mer, og vi skal være et kreativt kunnskapsmiljø hvor utvikling og læring står sentralt. Vi vil ha med deg på laget som evner å sette deg inn i komplekse saksområder, samarbeide på tvers og utvikle budskap og tiltak som gir resultater. Erfaring fra større virksomheter er en fordel.
Publisert: 17.02.2018
Deadline: Snarest
 
Stillingstype: Heltid
Ref. nr: 3694013063
 
Arbeidssted: Akershus,Oslo

Spørsmål til stillingen?

Frode Pettersen, Rådgiver i Prime People
47 88 82 85

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.