NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Kontraktsrådgiver

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. 

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) er et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl. annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider og forberedelser for utlysning av hovedentrepriser. 

Med økt aktivitet har vi nå behov for en kontraktrådgiver i fast stilling. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. 

Stasjoneringssted er Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Bistå prosjektleder i tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Løpende kontraktsoppfølging, herunder endringshåndtering, deltagelse i byggemøter, bistand i forbindelse med tvister, mv.
 • Bidra til at enheten gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og bidra til å etablere rutiner for kontrakthåndtering i prosjektet
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk
 • Vedlikeholde oversikt over kontrakter og avtaler
 • Øvrige oppgaver som naturlig tilhører fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller sivilingeniør/ingeniør, alternativt økonom, med lang erfaring innen kontraktsoppfølging. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Relevant og bred erfaring med bygg og anlegg, kontrakthåndtering og offentlige anskaffelser
 • Erfaring med anskaffelser og kontraktsoppføling av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 07/15), utførelsesentrepriser (NS 8405 og/eller fabrikasjonskontrakter) fra store prosjekter eller komplekse tekniske systemer
 • Fordel med erfaring fra byggherre, rådgiver eller entreprenør
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med noe erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Økonomi
 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og selvstendig
 • Ha god kapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Strukturert, målrettet og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Intervjuer foretas fortløpende 
Publisert: 10.08.2018
Deadline: 01.01.1970
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 57201
 
Arbeidssted:

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
+4793211972

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.