NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Prosjekteringsleder – betong og konstruksjoner

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan og godkjent hovedplan for planstrekningen. Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter: • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet. • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer . Nå søker vi etter en prosjekteringsleder innen betong og konstuksjoner. Stasjoneringssted er Drammen.
Publisert: 22.05.2018
Deadline: Snarest
 
Stillingstype: Fast
Ref. nr: 3797548875
 
Arbeidssted: Akershus,Buskerud,Vestfold

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
(+47) 93 21 19 72

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.