NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel.Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler.

Vi har et felles verdigrunnlag med kjerneverdiene pålitelighet, åpen og engasjert. Verdiene legger føringer hvordan vi arbeider, og for vår samhandling både mellom kolleger og med samarbeidspartnere. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no.

Senior IKT prosjektleder

Vil du bli prosjektleder for et spennende IKT-prosjekt innen offentlig sektor? Vi skal utvikle et helt nytt system til bruk på områdene tollvern, import og eksport. Systemet skal brukes av saksbehandlere, importører og eksportører av landbruksvarer. Som prosjektleder vil du være med fra oppstarten av prosjektet, du vil i nært samarbeid med kunnskapsrike og utviklingsorienterte kollegaerog være i tett dialog med vår leverandør. Vi søker en relasjonsbygger som har god forretningsforståelse og teknisk kunnskap. For å lykkes i denne stillingen er det også viktig å ha god evne til å tilpasse seg endrede forutsetninger og rammebetingelser som kan oppstå i løpet av prosjektperioden. Den rette personen vil få mulighet til å påvirke utviklingen av fremtidsrettede og brukerorienterte IKT-løsninger til glede for våre brukere og samarbeidspartnere.
Publisert: 11.04.2018
Deadline: 10.04.2018
 
Stillingstype: Engasjement
Ref. nr: 3731830080
 
Arbeidssted: Oslo

Spørsmål til stillingen?

Jens-Petter Arntzen, Rådgiver / Partner
(+47) 90 82 73 35

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.