NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsoppdraget er å stille garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer som bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Norge. GIEK betjener hovedsakelig banker og bedrifter, men er også faglig rådgiver for regjeringen om internasjonalt regelverk for eksportfinansiering. GIEK har kontor i Oslo og 92 ansatte.www.giek.no

Seniorrådgiver Markedsføring og kommunikasjon

Er du en kunnskapsrik og inspirerende markedsfører og kommunikatør? Kan du utføre B2B markedsføring overfor bank/finans eller industri? Blir du engasjert av å fremme norsk eksport og sysselsetting? Da er det deg vi leter etter! GIEK er en nasjonal finansinstitusjon med globalt virkefelt. I 2016 utløste vi hele 30 milliarder kroner i ny norsk eksport – og i 2018 sikter vi enda høyere. Da må våre garantier og løsninger bli enda bedre kjent og forstått i markedet – spesielt fastlandsbedrifter og deres bankforbindelser. Samtidig videreføres vårt allerede tette samarbeid med maritim næring. For 2018 har GIEK lagt en ambisiøs strategi for styrket markedskommunikasjon – hvor du vil stå sentralt. Du vil jobbe i et lite og dynamisk team i tett samarbeid med GIEKs garantiavdelinger, og med god synlighet i en spennende og spisskompetent organisasjon. Hovedoppgaven blir å koordinere egne markedsplaner mot bank og SMB i hele landet, fylle planene med aktiviteter og innhold, gjennomføre digital og direkte markedsføring sammen med garantiavdelingene, samt måle og rapportere resultater løpende. Vi forventer at du løpende videreutvikler din kunnskap, deler den internt, og tar i et tak i travle perioder. Den vi søker kan vise operativ erfaring fra bruk av digitale kommunikasjonskanaler, forstår våre målgrupper, og har sterk evne til å identifisere og formulere interessant innhold. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjefen og er plassert i strategisk stab.
Publisert: 30.01.2018
Deadline: 29.01.2018
 
Stillingstype: Heltid
Ref. nr: 3659806713
 
Arbeidssted: Oslo

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver i Prime People
99593014

NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt. Se seksjonen ledige stillinger for aktive stilingsutlysninger.