Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjør vi gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører, herunder å gjennomføre låneprosessen. Eksportkreditt Norge er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har i overkant av 45 ansatte. Utlånsporteføljen er på omtrent 75 milliarder.

Analytiker

Vil du være med å bidra til å utvikle selskapets risikostyring og analysefunksjon? Da kan denne stillingen være noe for deg. I stillingen vil du vil jobbe med overvåking og rapportering av kredittrisiko, samt vurdering av nye garantister. Videre vil du arbeide med analyseoppgaver, herunder følge utviklingen i selskapets utlånsportefølje og ordrereserve på løpende basis og foreta selskaps- og markedsanalyser. Stillingens art gjør at du vil få inngående innsikt i den eksportrettede delen av næringslivet, som er inne i en dynamisk tid.

Publisert: 06.07.2017
Søknadsfrist: Snarest
 
Stillingsbrøk: Ikke spesifisert
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3502847996
 
Arbeidssted: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0112 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Frode Pettersen, Rådgiver
(+47) 47 88 82 85

Arbeidsoppgaver

 • Overvåking og rapportering av kredittrisiko
 • Vurdering av nye garantister
 • Følge utviklingen i selskapets utlånsportefølje og ordrereserve på løpende basis
 • Selskaps- og markedsanalyser
 • Presentere utviklingstrekk og analyser for ledelse og styre
 • Regelmessige og ad hoc analyser relatert til utviklingen i norsk eksportindustri med fokus på segmenter der Eksportkreditt har låneengasjementer

Kvalifikasjoner

 • 3 års erfaring fortrinnsvis fra olje & gass, bank/finans eller Management Consulting
 • Erfaring med rating- og informasjonsinnhentingsystemer en fordel

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Utdanningsretning

 • Bank / Finans
 • Økonomi / Regnskap

Egenskaper

 • Analytisk
 • Sterk tallforståelse
 • Nysgjerrig
 • Utadvendt
 • Egendrive
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Tørre å stå foran å presentere

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Reiseaktivitet

Anslagsvis 10 reisedager