Business Controller innen virksomhetsstyring

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv stabil og konkurransedyktig finansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til markedsføring av eksportfinansieringstilbudet, søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge er et statlig aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har 50 ansatte og forvalter en utlånsportefølje på nær 70 milliarder kroner.

Vil du være med å bidra til å utvikle norsk eksportindustri? Da kan denne stillingen være noe for deg. I denne controllerstilling får du være med å utvikle avdelingen og økonomifunksjonen i selskapet gjennom blant annet å ha ansvar for rapportering, virksomhetsstyring og risikostyring. Stillingen vil være eksponert mot ledergruppen og du vil bli involvert i spennende strategiske prosesser. Stillingens art gjør at du vil få innsikt i den eksportrettede delen av næringslivet, som er inne i en dynamisk tid.
 

Ansvar og hovedoppgaver:

Som Business Controller innen virksomhetsstyring vil du rapportere til Leder for økonomi og rapportering, og få en sentral rolle i økonomiavdelingen. Blant dine hovedoppgaver er:
  • Koordinere rapporteringsprosess og utarbeide kvartalsrapporter, årsrapport og andre styringsrapporter
  • Ivareta selskapets målstyring ved å utarbeide og følge opp målkort og handlingsplaner
  • Ivareta og videreutvikle god internkontroll og risikostyring i selskapet
  • Utarbeide underlag for strategiske beslutninger for ledergruppen
  • Delta i andre relevante strategiske prosjekter
  • Bistå med controlleransvar knyttet til statsregnskapet

Erfaring:

Du har høyere utdanning innen regnskap/revisjon eller finans, og 3-4 års erfaring fra controllerrolle med koordinering og utarbeidelse av styringsrapporter eller annen relevant stilling. Erfaring fra virksomhetsstyring, internkontroll og operasjonell risikostyring er ønskelig. God regnskapsforståelse vil være en fordel. Relevant erfaring kan være bakgrunn fra konsulent/revisjonsselskap eller fra lignende rolle i linjen.
 
Vi søker en initiativrik og omgjengelig person som evner å ha mange baller i luften. Du er strukturert og analytisk sterk, og har gode skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 

Muligheter:

Eksportkreditt Norge tilbyr en sentral og selvstendig rolle i et selskap med en viktig og samfunnsnyttig funksjon. Stillingen innebærer et bredt spekter av arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter innen økonomi- og virksomhetsstyring. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.
 

Spørsmål om stillingen?

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Prime People ved rådgiver Frode Pettersen på 47 88 82 85

 

Publisert: 05.07.2018
Søknadsfrist: Snarest
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 65116
 
Arbeidssted: Hieronimus Heyerdahls Gate 1
0112 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Frode Pettersen, Partner
+47 478 88 285