Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Fagansvarlig Ingeniørgeologi

InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Larvik i 2032 (som gir dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn) og Lillehammer og Halden innen 2034. Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen men også andre større anlegg. Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter samt støtte de enkelte prosjektene med fagkompetanse. Vi søker etter en fagansvarlig for ingeniørgeologi i Utbyggingsdivisjonen. Stillingen rapporterer til leder Teknikk og konsept.

Publisert: 02.02.2018
Søknadsfrist: Snarest
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3701593593
 
Arbeidssted: Gunnerius gate 14 A
0185 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
(+47) 93 21 19 72

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig ingeniørgeolog for Utbygging omfatter blant annet veiledning og rådgivning innen fagområdet og kontakt mot andre ingeniørgeologiske miljøer i Bane NOR
 • Videreutvikle teknisk designbasis innen fagområdet ingeniørgeologi. Dette omfatter valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for InterCity-strekningene, blant annet valg av tunnelkonsept og tekniske løsninger for tunnel
 • Følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte delstrekningene og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • Bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for grunnundersøkelser og tolkning av grunnundersøkelser
 • Bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for rådgiveroppdrag og oppfølging av rådgiver
 • Utbyggingsdivisjonens kontaktperson innen ingeniørgeologi
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som ingeniørgeolog eller tilsvarende
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Ønskelig med erfaring med offentlige og jernbanefaglige planleggingsprosesser
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Utdanningsretning

 • Ingeniør
 • Bygg og anlegg

Egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger.
 • Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjekter og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Årskort på NSB

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Reiseaktivitet

Noe reisevirksomhet må påregnes