Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL, er landets største bransjeforbund for trafikkskoler. I tillegg til våre trafikkskoler, er kanskje Veien til førerkortet det folk flest kjenner til om oss. Vi arbeider for god trafikkopplæring og tilrettelegging for optimale og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. ATLs medlemmer tilbyr trafikkopplæring i alle førerkortklasser, bedriftskurs og yrkesopplæring m.m. ATLs interessekontor (ATI) utgjør selskapets forlagsvirksomhet med utvikling og salg av læremidler. Alle trafikkskoler som er godkjent av Statens vegvesen kan bli medlem i ATL.

 

INFORMASJONS- og FORLAGSANSVARLIG
 
Som Informasjons- og Forlagsansvarlig i ATL har du et bredt og spennende arbeidsfelt; fra forbundets forlagsvirksomhet og redaksjonelle publikasjoner, til konsekvensutredninger og presse- og mediekontakt. Oppgavene og utfordringene er mange  - rette person får muligheten til selv å fylle stillingen med innhold. Stillingen rapporterer til Adm.direktør.
 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Læremiddelansvarlig
  • Læremiddelstrategi, læremiddelprioriteringer
  • Oppdatering av læremidlene i.h.t. gjeldende lover og forskrifter
  • Avtaler med forfattere og innholdsleverandører
  • Struktur og redigering, bokmanus. Kvalitetssikring
 • Redaktør for bladet Trafikkskolen
  • Ansvar for at bladet holder et høyt faglig nivå. Kvalitetssikring
  • Planlegging av bladets temaer og oppslag
  • Løpende kontakt med trafikkfagfolk, journalister og andre bidragsytere
  • Produksjonsoppfølging
 • Informasjonsoppgaver
  • Dekke fagmøter, samlinger og andre fora
  • Produsere artikler til ulike kanaler, pressemeldinger etc.
  • Utredningsoppgaver
  • Presse- medie- og myndighetskontakt
Kvalifikasjoner og erfaring
 • Relevant høyere utdannelse
 • Meget gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra redaksjonelt arbeid
 • Erfaring fra informasjonsarbeid
Personlige egenskaper
 • Selvstendig og initiativrik
 • Proaktiv
 • Utviklings- og resultatorientert
 • Evne til å tenke nytt og annerledes
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeidsglede og godt humør
 • Strukturert og har evne til å løfte blikket og se større sammenhenger
 • Kontaktskapende og utadvendt
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor trafikkopplæring og trafikksikkerhet, et spennende, interessant og viktig samfunnsområde som engasjerer «folk flest» og stadig er tema i det offentlige og i media
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et positivt arbeidsmiljø med teamarbeid og selvstendig ansvar
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
 
Dine ansvarsoppgaver vil tilpasses den kompetanse og erfaring du måtte ha. Den som ansettes vil samarbeide tett med våre fagkonsulenter, Rådgiver, Markedsføringsansvarlig og Adm. direktør. Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.
 
Interessert?
Ta kontakt med vår samarbeidspartner på rekruttering, Prime People HR Solutions AS,
v/Gunnar A. Swensen på 909 82 516 eller Jens-Petter Arntzen på 908 27 335.
 
Søknadsfrist: 9.mars 2018
Søknader vurderes fortløpende.
 
Publisert: 20.02.2018
Søknadsfrist: 10.03.2018
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 48859
 
Arbeidssted: Ryensvingen 15
0680 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Jens-Petter Arntzen, Rådgiver
+4790827335

Gunnar A. Swensen, Rådgiver
909 82 516