Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Kontraktsrådgiver - Drammen

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 - 23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024. I den forbindelse søker vi nå en dyktig kontraktsrådgiver. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingene rapporterer til Prosjektsjef. 

Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontrakter og anskaffelser
 • Sikre profesjonell håndtering av anskaffelsesaktiviteter, kvalitetssikre alle anskaffelsesprosesser etter lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag, kontraktsmodeller og etablere kontrakter
 • Delta i evalueringsprosesser og lede/gjennomføre forhandlinger i samarbeid med andre ledere/fagansvarlige i prosjektet
 • Ansvar for administrasjon av kontrakter, inkludert profesjonell håndtering av endringer, opsjoner og tilleggskontrakter
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjektets overordnede kontraktsstrategi
 • Bidra til å etablere rutiner for kontrakthåndtering i prosjektet og veilede i kontrakts spørsmål
 • Veilede i praktisk bruk av relevant regelverk, standarder og systemer
 • Sikre/lede kontraktsmessig avslutning av kontrakter
 • Kontrollere og følge opp usikkerheter


  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole innen juss, tekniske fag, økonomi eller innkjøp
 • Relevant og bred erfaring med kontrakthåndtering fra store og komplekse prosjekter, inkludert etablering av strategi, forespørselsdokumenter, kontraktsforhandlinger, ferdigstilling av kontrakt, administrasjon og avslutning av kontrakter
 • God innsikt i oppbygging av totalentrepriser (NTK15) og erfaring med kontraktsoppfølging av nevnte kontrakter fra store utbyggingsprosjekter. Erfaring med NS8405 og NS8406 er ønskelig
 • Ønskelig med relevant og bred erfaring fra offentlige anskaffelser og kontrakthåndtering
 • Fordel med erfaring med kontraktstyring i byggherreorganisasjoner eller entrepenør

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Tekniske fag
 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Individuelt driv, endringsvilje og evne til å arbeide under press
 • Effektiv, løsningsorientert og selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Høy grad av integritet og etikk


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog
Publisert: 25.06.2018
Søknadsfrist: Snarest
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 64672
 
Arbeidssted: Eliesons gate 4
3044 Drammen

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
+47 932 11 972