Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Prosjektingeniør Geoteknikk - Utbygging Øst

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden. Prosjektene Sandbukta- Moss- Såstad og Haug- Seut har behov for en prosjektingeniør geoteknikk. Stillingen vil være delt mellom de to prosjektene, og rapporterer til Prosjektsjef. Stasjoneringssted vil være Moss, og Råde/Fredrikstad

Publisert: 12.09.2017
Søknadsfrist: 01.10.2017
 
Stillingsbrøk: Ikke spesifisert
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3564808641
 
Arbeidssted: Fredrikstad - Moss - Råde
1640 Råde

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
(+47) 93 21 19 72

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvaret for at det blir gjennomført tredjepartskontroller/delta i utvelgelsen av tredjepartskontrollør.
 • Delta i utarbeidelsen av faseplaner/fremdriftsplaner.
 • Gjennomgå fagrapporter og kommentere disse.
 • Delta på tverrfaglige gjennomganger.
 • Delta i byggefasen med oppfølging av geoteknikk.
 • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger.

Kvalifikasjoner

 • Utdannet med master i geoteknikk eller tilsvarende.
 • Erfaring fra entreprenørbransjen tillegges vekt.
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og/eller bygging av store samferdselsprosjekter.
 • Erfaring fra administrasjon av anleggsprosjekter.
 • Erfaring med kvikkleire.
 • Erfaring med fundamentering av brukar/pilarer.
 • Felterfaring med arbeider i bløt leire.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Egenskaper

 • Strukturert og ryddig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Språk

 • Norsk