Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Prosjektstyringsleder - Ringeriksbanen/E16

Vil du være med i styringen av Norges største samferdselsprosjekt?

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyringsleder til Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Du vil få ansvar for alle prosjektstyringsrelaterte aktiviteter i prosjektenhetens portefølje, inkludert kost kontroll, estimering, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring, bistå i kontraktsoppfølging, og dokumentstyring.

Stillingen vil i prosjektet rapportere til prosjektdirektøren, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen innunder Økonomi og styringssjef i Utbyggingsdivisjonen. Divisjonen Utbygging er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity utbyggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time. 

Arbeidssted: moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre effektiv og proaktiv implementering og kontroll av prosjektstyring i prosjektet. 
 • Lede funksjoner innen prosjektstyring, fremdriftsplanlegging, estimering, kostnadskontroll, kvalitet, administrasjon og dokumentstyring, i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR. 
 • Bistå i utformingen og oppfølgingen av leverandørkontrakter, inkludert faglig innhold relatert til vederlaget, fremdriftsplaner og administrative krav i nye NTK kontrakter. 
 • Være sparringspartner og nær rådgiver til prosjektdirektøren. 
 • Lede prosjekts usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og budsjetter. 
 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i ledelsen. 
 • Prosjekts økonomi- og regnskapsrapportering. Lede utarbeidelse av månedsrapport og andre prosjektrapporter. 
 • Ressursstyring for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektenhetens prosjekter.
 • Bistå i utviklingen av prosjektstyring i Utbygging
Kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole. 
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen. 
 • Minimum ti års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter
 • God erfaring fra Totalentrepriser 
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper 
 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper. 
 • Strukturert. 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne. 
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst. 
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer. 
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger. 
 • Konkurransedyktige betingelser. 
 • Årsbillett på NSBs tog.

 

Publisert: 10.09.2018
Søknadsfrist: 07.10.2018
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 69379
 
Arbeidssted: Malmskriverveien 18
1338 Sandvika

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver, Prime People
+47 932 11 972

Ole Jan Rimstad, Rådgiver, Prime People
+47 995 93 014