Rønning Elektro feiret 80 år i 2016. En anselig alder selvsagt, men der stopper også alle andre sammenligninger med det å dra på årene. Vi er sprekere enn noen gang, slik vi egentlig har vært hele tiden.

Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år.

I dag er vi 180 medarbeidere. Vi har vokst fra å være en liten elektroentreprenør på hjørnet i Stavanger, til å bli et av de største selskapene i vår bransje.

Ambisjonen om å alltid strekke oss litt lenger holder vi fremdeles beinhardt på. Gjennom den jobben vi gjør skal det aldri herske noen tvil om vår kompetanse, vår pålitelighet og høye arbeidsmoral hos hver eneste elektriker.

Rønning elektro, Sig Halvorsen og Energi&Miljø har over mange år satset på kvalitet innen egne fag og egen kjernevirksomhet. Vi har målbevisst jobbet med å bli best på det vi er gode til. Med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fagene ønsker vi å fremstå som den foretrukne leverandør på totaltekniske leveranser. Sammen er vi dynamikk under merkenavn TEQVA


Prosjektutvikler/kalkulatør

Rønning Elektro er i ferd med å danne en egen gruppe som spesialiserer seg på tverrfaglig utvikling av prosjekter og kalkulasjon. I denne forbindelse søker vi en dyktig prosjektutvikler som sammen med resten av gruppen vil ha et hovedansvar for kalkulasjon og tidligfase-prosjektering.

Publisert: 05.03.2018
Søknadsfrist: 03.04.2018
 
Stillingsbrøk: 100%
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3713995825
 
Arbeidssted: Zetlitzveien 2
4017 Stavanger

Spørsmål til stillingen?

Terje Helle, Rådgiver
(+47) 99 27 00 23

Tron Gjedrem, Rådgiver
(+47) 95 19 40 10

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle prosjekter i tidligfase
 • Utvikle overordnede gode tverrfaglige løsninger for gruppen og for samarbeidspartnere
 • Kalkulering av prosjekter
 • Støtte og rådgiving mot prosjektledere i forhold til prosjektering og gjennomføring
 • Bygge god struktur for prosjektlederne
 • Holde seg oppdatert på gjeldende regelverk, og kunne være faglig støtte til prosjektledere

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende rolle eller solid operativ erfaring innen elektrofaget
 • God systemforståelse
 • Generelt gode IT-kunnskaper samt erfaring med eller vilje til å lære Revit og Feb.dok.
 • Utdanning på ingeniørnivå er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Utdanningsretning

 • Elektronikk / Elektro / Telekom.

Egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner med evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Målbevisst og handlekraftig
 • Kundeorientert – forstå kundens behov
 • Kunne prioritere og styre egne arbeidsoppgaver
 • Lederegenskaper

Språk

 • Engelsk
 • Norsk