Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

RAMS-rådgiver/Ingeniør - Utbygging Vestfoldbanen

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt? 


Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen. 
Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter: 
- Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet. 
- Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen 
- Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger 
- Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen 
- Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon 
- Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor 

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig RAMS-rådgiver.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av prosjektets styrende dokumenter innen RAMS – faget.
 • Bidra i gjennomføringen av prosjektets egne RAMS-prosesser og RAMS-aktiviteter.
 • Følge opp RAMS-aktiviteter utført av leverandører (prosjekterende rådgivere og totalentreprenører/utførelsesentreprenører).
 • Bidra til at RAMS-arbeidet i prosjektet ivaretar alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem.
 • Bistå med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko- og RAM-analyser
 • Ansvarlig for å holde farelogg oppdatert
 • Bistå Prosjektleder og Prosjekteringsleder i oppfølgningen av RAMS-arbeidet innenfor delprosjektet. Deriblant delta på møter hvor RAMS er et tema (prosjektmøter, prosjekteringsmøter, byggemøter, mm.)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra Universitet/Høgskole på bachelor-/master nivå.
 • Ønskelig med 5-10 års erfaring med RAMS arbeid
 • Fordel med god innsikt i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk
 • God forståelse av prosjektarbeid samt erfaring med kvalitetssystemer og sikkerhetsanalyser
 • Erfaring med gjennomføring av risiko- og RAM-analyser
 • Fordel med kunnskap om standarden EN-50126
 • Beherske både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Analytisk
 • Fremdriftsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaver
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
Publisert: 31.08.2018
Søknadsfrist: 18.10.2031
 
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 67749
 
Arbeidssted: Eliesons gate 4
3044 Drammen

Spørsmål til stillingen?

Knut Hauge, Rådgiver
+47 932 11 972

Jan Karlsen, Rådgiver
+47 918 95 680