GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsoppdraget er å stille garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer som bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Norge. GIEK betjener hovedsakelig banker og bedrifter, men er også faglig rådgiver for regjeringen om internasjonalt regelverk for eksportfinansiering. GIEK har kontor i Oslo og 92 ansatte.www.giek.no

Seniorrådgiver Markedsføring og kommunikasjon

Er du en kunnskapsrik og inspirerende markedsfører og kommunikatør? Kan du utføre B2B markedsføring overfor bank/finans eller industri? Blir du engasjert av å fremme norsk eksport og sysselsetting? Da er det deg vi leter etter! GIEK er en nasjonal finansinstitusjon med globalt virkefelt. I 2016 utløste vi hele 30 milliarder kroner i ny norsk eksport – og i 2018 sikter vi enda høyere. Da må våre garantier og løsninger bli enda bedre kjent og forstått i markedet – spesielt fastlandsbedrifter og deres bankforbindelser. Samtidig videreføres vårt allerede tette samarbeid med maritim næring. For 2018 har GIEK lagt en ambisiøs strategi for styrket markedskommunikasjon – hvor du vil stå sentralt. Du vil jobbe i et lite og dynamisk team i tett samarbeid med GIEKs garantiavdelinger, og med god synlighet i en spennende og spisskompetent organisasjon. Hovedoppgaven blir å koordinere egne markedsplaner mot bank og SMB i hele landet, fylle planene med aktiviteter og innhold, gjennomføre digital og direkte markedsføring sammen med garantiavdelingene, samt måle og rapportere resultater løpende. Vi forventer at du løpende videreutvikler din kunnskap, deler den internt, og tar i et tak i travle perioder. Den vi søker kan vise operativ erfaring fra bruk av digitale kommunikasjonskanaler, forstår våre målgrupper, og har sterk evne til å identifisere og formulere interessant innhold. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjefen og er plassert i strategisk stab.

Publisert: 22.12.2017
Søknadsfrist: 29.01.2018
 
Stillingstype: Heltid
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3659806713
 
Arbeidssted: Støperigata 1
0250 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver i Prime People
99593014

Allon Groth, Kommunikasjonssjef i GIEK
932 51 124

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og implementere markedsplaner for egne segmenter (B2B).
 • Skrive og spisse relevant innhold til GIEKs digitale kanaler rettet mot målgruppene, basert på innspill fra garantiavdelingene.
 • Gjennomføre digitale kampanjer på sosiale medier, skrive nettsaker, organisere events og andre aktiviteter overfor potensielle kunder.
 • Analysere og rapportere effekt og resultater av gjennomført aktivitet.
 • Samarbeide med interne fagavdelinger, andre aktører innen det statlige virkemiddelapparatet og eksterne leverandører.
 • Gi faglig bistand og råd til GIEKs ledelse og andre avdelinger innen eget fagområde.
 • Noe reisevirksomhet vil høre med.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • God erfaring i bruk av relevante kommunikasjonskanaler (CMS, Google Analytics, Facebook Ads manager, LinkedIn m.fl.).
 • Erfaring fra bank/finans er en sterk fordel, alternativt fra eksportindustri
 • Skriver lettlest og presist på norsk og engelsk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Egenskaper

 • God relasjonsbygger internt og eksternt.
 • Serviceinnstilt, med høy arbeidskapasitet og evne til å følge opp flere prosjekter samtidig.
 • God til å strukturere, planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene og i team.
 • Engasjement for norsk eksport og verdiskaping.
 • Sosial og utadvendt.

Vi tilbyr

 • Spennende mulighet til å bygge et nytt satsingsområde i GIEK, og av stor betydning for norsk næringsliv.
 • Faglig ansvar og utfordringer i en kompetansebedrift med unik ekspertise på norsk eksport og internasjonal finans.
 • Attraktive lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum.
 • Hyggelige kolleger i en liten og oversiktlig organisasjon
 • Lønn etter kvalifikasjoner i statlig virksomhet.