Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel. Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no.  

Seniorrådgiver virksomhetsstyring og internkontroll

Seksjon for styring og økonomi har nå ledig stilling som seniorrådgiver innenfor virksomhetsstyring og internkontroll. Seksjonen er delt inn i et økonomiteam med ansvar for regnskap og lønn, og et virksomhetsteam med ansvar for virksomhetsstyring, herunder budsjettprosess, rapportering og internkontroll. Du vil inngå som en del av virksomhetsteamet og vil rapportere til seksjonsleder. Vi kan tilby en spennende stilling for deg som har noen års erfaring fra virksomhetsstyring i staten og som ønsker å jobbe videre innen dette fagfeltet. Som seniorrådgiver vil du støtte ledelsen i direktoratet og fagavdelingene i arbeidet med virksomhetsstyring, med hovedvekt på arbeidsoppgavene nedenfor:

Publisert: 04.09.2017
Søknadsfrist: 24.09.2017
 
Stillingsbrøk: Ikke spesifisert
Stillingstype: Fast
Antall stillinger: 1
Ref. nr: 3556804368
 
Arbeidssted: Stortingsgaten 28
0161 Oslo

Spørsmål til stillingen?

Ole Jan Rimstad, Rådgiver i Prime People
99 59 30 14

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle virksomhetsstyring og tilrettelegge for gode beslutnings- og styringsprosesser.
 • Videreutvikle resultatstyring som del av interkontrollsystemet i direktoratet.
 • Bidra til direktoratets eksterne (økonomi-) rapportering.
 • Strategiarbeid og oppfølging.
 • Oppfølging og koordinering av felles prosesser på internkontroll (risikovurdering, tiltaksutforming/implementering, oppfølging og rapportering).
 • Utforming og oppdatering av maler, verktøy og veiledere til linjen til bruk i internkontroll-arbeidet.
 • Samarbeid med øvrige team på virksomhetsstyring.
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver knyttet til virksomhetsstyring og andre ad-hoc oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå.
 • 5-8 års relevant erfaring fra oppgaveområdene.
 • Erfaring fra statlig forvaltning.
 • God økonomisk forståelse.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er selvstendig og initiativrik.
 • Er strukturert og analytisk.
 • Har god gjennomføringsevne.<br><br>Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er viktig at du kan identifisere deg med verdiene våre pålitelig, åpen og engasjert, og vil bidra til at direktoratet strekker seg etter disse verdiene.

Vi tilbyr

 • En selvstendig stilling med mulighet til å forme rollen.
 • Sentral beliggenhet i Oslo.
 • God kantineordning med økologisk profil Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid). Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir mulighet for boliglån.
 • Fast stilling som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 520 000,- til kr. 650 000,-. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.<br><br>Generell informasjon:.<br><br>Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.<br><br>For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.<br><br>Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.<br><br>Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Språk

 • Norsk