Motiverte mennesker og effektive organisasjoner gir de beste resultatene

Motiverte mennesker og effektive organisasjoner gir de beste resultatene

radgivning-uten-skiltHuman Resources Management omfatter alle faser i en medarbeiders livsløp i bedriften. Skal menneskene fungere, må også organisasjonen fungere. Det krever blant annet klarhet, godt lederskap og engasjement.

Vi, i samarbeid med Hay Group,  yter rådgivningstjenester innen Human Resources Management. Vår misjon er å hjelpe mennesker og organisasjoner til å realisere sitt fulle potensial.

Her er seks grunner til å snakke nærmere med oss:

1. Belønning som virker

Vi hjelper bedriften med å utvikle en belønningsstrategi med tilhørende ledelsesprosesser som motiverer til – og belønner – gode prestasjoner. Det lønner seg.

2. Rolleklarhet og organisasjonseffektivitet

Vi bistår med å utvikle en egnet organisasjonsmodell som speiler verdiskapningskjeden og har klart definerte roller. Vi utvikler KPI-modeller som sikrer fokus, styrer ressursene og stimulerer til ønsket atferd og kultur. Slikt blir det gode resultater av.

3. Motiverende lederatferd

Vi gjør ledere bevisste på egen lederatferd og hvordan det påvirker omgivelsene. Vi knytter sammen selskapets strategi og organisasjonskultur, og dets evne til å lede medarbeidere til gode prestasjoner. Et godt organisasjonsklima er nøkkelen til suksess.

4. Talent- og karriereutvikling

Vi utvikler prosesser som gjør bedriften i stand til å identifisere, evaluere og utvikle sine talenter på alle nivå for å møte dagens og fremtidens behov. Å investere i de riktige menneskene gir sikker avkastning.

5. Omstilling og nedbemanning

Vi hjelper bedriften til å manøvrere riktig og tillitsfullt i krevende omstillingsprosesser. En godt planlagt og gjennomført restrukturering vil styrke bedriften.

6. Tydelig personalpolitikk

Vi gir råd og veileder bedriften i utformingen av en personalpolitikk som skaper klarhet og forutsigbarhet for alle ansatte. Det gjør bedriften til en attraktiv arbeidsgiver.

Les mer om motivasjon og belønning som virker.

Vi tilfører våre kunder kunnskap

For oss er det et mål i seg selv å tilføre våre kunder kunnskap innen Human Resources Management. Vi gir faglige råd og utvikler personalpolitikk, ledelsesprinsipper, HRM-strategier og –prosesser. Alltid i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Vår foretrukne fremgangsmåte er å gjennomføre en kartlegging før vi sammen med kunden legger planen for veien videre.

Gjennom en slik kartlegging vil vi eksempelvis prøve å finne svar på:

  • Har selskapet rolleklarhet for alle stillingene, og er alle klar over hvilke sluttresultater som er forventet fra deres egen rolle?
  • Stimulerer og påvirker vår belønningspolitikk og praksis folks atferd, produktivitet og prestasjoner?
  • Har vi et lederskap som skaper et godt organisasjonsklima – og får vi entusiasmen til å påvirke bunnlinjen?

Kontakt oss for et uforpliktende orienteringsmøte.

Kundecase:

Kandidatens motivasjon er viktig for vellykket rekruttering

Svein Gunnar Jakobsen ble rekruttert av Prime People til sin nåværende rolle i Malthus. Han mener at det er særdeles viktig å finne den kandidaten som ikke bare har formelle kv...