Fem steg til rekruttering som gir resultater

Fem steg til rekruttering som gir resultater

mangfold-1

Kvalitetsbevisst rekruttering er en viktig ingrediens for at en virksomhet skal nå sine forretningsmål. Her er fem grunner til at vi leverer rekruttering av høy kvalitet:

1. Fokus på kandidatenes motivasjon

Vi jobber mye med å avdekke hva som faktisk motiverer og driver kandidaten. Deretter sikrer vi at det er samsvar mellom stillingens innhold og det kandidaten motiveres av. Dette er en kritisk faktor for å nå fastsatte mål og sikre suksess i det lange løp.

I dagens arbeidsmarked har mange problemer med å attrahere de mest interessante kandidatene. Det å finne dem er én ting, men det er en større utfordring å få dem til å delta i en ansettelsesprosess de ikke hadde tenkt å være med på. Som gode ambassadører for våre oppdragsgivere er dette noe vi har suksess med.

2. En grundig jobbanalyse

Fundamentet for en vellykket rekruttering er en grundig jobbanalyse. Der avdekker vi metodisk mål, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samt kvalifikasjoner og kompetanseprofil. Feilrekruttering skyldes ofte at man har tatt for lett på denne delen av prosessen.

3. Forretningsforståelse

Våre rådgivere har solid ledererfaring fra forskjellige bransjer og forretningsområder. Vi har altså operativ erfaring som vi har ervervet oss utenfor rekrutteringsbransjen, noe som gir oss en mer fullstendig forretningsmessig virkelighetsforståelse. Med denne erfaringen som ballast kan vi utfordre våre kunder til å tenke på sine rekrutteringsbehov fra en ny synsvinkel, slik at man tar de riktige valgene på lang sikt.

Vår evne til å forstå markedet og driverne i forretningslivet gjør oss i stand til å identifisere de rette menneskene til å løse våre kunders utfordringer. Vår kompetanse gir våre kunder mulighet til å fokusere på det som er viktigst for dem – kjernen i sin egen forretningsvirksomhet.

4. Vi er ikke nikkedukker

Vi tør å utfordre våre kunder. Som kunde har du liten nytte av samarbeidspartnere som er nikkedukker og snakker deg etter munnen når du er på feil spor. Men dette går begge veier – vi ønsker også å lære av våre kunder for å bli bedre på det vi gjør.

5. En solid rekrutteringsprosess

Vi sikrer kvaliteten på kandidater ved å gjennomføre praktiske arbeidsprøver (case) i prosesser der dette er relevant. Ofte benytter vi oss av anerkjente testverktøy som kartlegger personlighet, evner og ferdigheter, verdier, motivasjon og interesser. Vår prosess er basert på standarden NS-EN ISO 9001:2000.

Denne grundige metodikken er verdifull fordi den reduserer risikoen for kostbar feilrekruttering. Vi anbefaler ikke kandidater som vi ikke kan stå inne for, selv om dette kunne gitt oss økonomisk gevinst på kort sikt.

Les mer om hvorfor vi er særlig gode på rekruttering av spesialister og ledere.

 • 1
  • Jobbanalyse/ Oppdragsforståelse
  • Annonsering
  • Research
  • Utvelgelse av kandidater
 • 2
  • Første samtale kandidat
  • Testing og dybdesamtale
 • 3
  • Første presentasjon for oppdragsgiver
  • Case/ andre presentasjon for oppdragsgiver
 • 4
  • Referanser og verifisering
  • Inngåelse av kontrakt og ansettelse
  • Oppfølging