HR for hire

En midlertidig HR-ressurs er en god løsning når man står overfor endringer.

Samtale mellom ansatte

Våre konsulenter skal støtte deg og dine ledere, og være gode sparringspartnere blant annet i forbindelse med: endring og nedbemanningsprosesser, konflikthåndtering, omstilling, operativ og strategisk HR.

HR for hire

HR-spesialister og ledere har en svært viktig funksjon for virksomheter som har måtte endre sin selskapsstruktur. En god HR strategi kan være avgjørende i perioder hvor måten vi jobber på endres. Enhver bedrift har behov for ulik kompetanse på ulike tidspunkter, og derfor kan en midlertidig HR ressurs være en god løsning når man står overfor endringer.

Vi leverer HR-kompetanser som:

  • HR Direktør/HR-leder
  • HR Business Partner
  • HR Tech
  • HR Generalist
  • Organisasjonsutvikling, læring og trening
  • Rekruttering og onboarding
  • Compensation & Benefits
  • HR Analyser og systemer

Midlertidige HR-ressurser

Midlertidige HR-ressurser kan være en løsning også i andre perioder med tidsbegrensede behov, f.eks. ved sykefravær, permisjoner og prosjekter.

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene Prime benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål du som oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering og utvikling av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.