Økonomer

– Når de beste økonomene ønsker å jobbe for oss, er det gull for våre kunder!

Aktiv diskusjon under møte

Vi jobber strategisk med å identifisere og tiltrekke de aller beste økonomene på markedet.

På den måten kan vi møte våre kunders forventninger.

Økonomer er det alltid behov for

Våre tjenester innen økonomifag omfatter utleie av konsulenter og interimledere til midlertidige økonomifaglige stillinger. Våre oppdrag strekker seg fra CFO (management for hire) til operative regnskapsmedarbeidere. Vi legger vår stolthet i å finne rett person til stillingen og rett stilling til våre konsulenter.

  • Økonomi og regnskap
  • Ledelse og virksomhetsstyring
  • Finance & Treasury
  • Prosjekter
  • Innkjøp
  • Due Diligence        

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene Prime benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål du som oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering og utvikling av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.