Dyktighet gir vekst!

Om oss

Prime People er spesialister på utleie og utvikling av nøkkelpersoner til norsk arbeidsliv. Vi skaper resultater gjennom effektiv levering av målrettet kompetanse – til rett tid.

Hvordan vi tenker

Mennesker er forskjellige. Det blir særlig godt synlig i arbeidslivet. Det å ha dyktige og engasjerte mennesker rundt seg kan ikke overvurderes. De som ikke bare utfører et faglig godt stykke arbeid, men som også engasjerer seg i helheten, kommer med forbedringsforslag og som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Dyktige fagfolk er nysgjerrige og lærevillige. De henter påfyll fra andre om det de ikke vet selv, og de deler sin egen kunnskap tilsvarende.

På den måten råder de over langt mer kompetanse enn den de selv har. De blir en kanal for kunnskapen i hele sitt faglige nettverk.

Prime People er bygget omkring denne tenkningen. Konsulentene våre skal oppfylle disse egenskapene, og være akkurat den typen fagfolk og interimledere som arbeidslivet trenger!

Om selskapet

Prime People ble først etablert som selskap i 2010, men fikk senere navnet Prime Executive. I 2020 ble management for hire og konsulentutleie skilt ut som egen virksomhet i det nye Prime People AS.

Prime People og Prime Executive er søsterselskaper som drar nytte av hverandres ekspertiser. Samtidig bistår de kunder med ulike løsninger; interimoppdrag vs. executive search og utvelgelse.

Prime People er medlem av NHO Service og er registrert som utleieforetak hos Arbeidstilsynet.

Våre arbeidsprosesser er kvalitetsikret etter standarden ISO EN-9001.

Selskapet har kontorsteder i Oslo og Stavanger.