Dyktighet gir vekst!

Om oss

Prime People er spesialister på utleie og utvikling av nøkkelpersoner til norsk arbeidsliv. Vi skaper resultater gjennom effektiv levering av målrettet kompetanse – til rett tid.

Hvordan vi tenker

Mennesker er forskjellige. Det blir særlig godt synlig i arbeidslivet. Det å ha dyktige og engasjerte mennesker rundt seg kan ikke overvurderes. De som ikke bare utfører et faglig godt stykke arbeid, men som også engasjerer seg i helheten, kommer med forbedringsforslag og som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Dyktige fagfolk er nysgjerrige og lærevillige. De henter påfyll fra andre om det de ikke vet selv, og de deler sin egen kunnskap tilsvarende.

På den måten råder de over langt mer kompetanse enn den de selv har. De blir en kanal for kunnskapen i hele sitt faglige nettverk.

Prime People er bygget omkring denne tenkningen. Konsulentene våre skal oppfylle disse egenskapene, og være akkurat den typen fagfolk og interimledere som arbeidslivet trenger!

Om selskapet

Prime People er spesialister på konsulentutleie og utvikling av nøkkelpersoner til norsk arbeidsliv. Vi skaper resultater gjennom effektiv leveranse av målrettet kompetanse – til rett tid. Prime People er medlem av NHO Service og godkjent hos Arbeidstilsynet. Våre arbeidsprosesser er kvalitetssikret etter standarden ISO EN-9001.

Selskapet er del av Prime Group som leverer tjenester innen Executive Search, leder- og styreutvelgelse, HRM, interimledelse og konsulenttjenester.  Prime Group ble etablert i 2010, og har 18 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger og Larvik.