Prosjektstøtte

– Det er prosjektstøtten som gjør spesialistene gode!

Gruppebilde av ansatte

Prosjekter er en arbeidsform som krever prosjektkompetanse. Prime People leverer konsulenter innen ulike fagområder som er erfarne med prosjekt som arbeidsform.

Riktig ressurs til rett tid

Prosjekter kjennetegnes ved at de har et konkret formål og mål, en start og slutt dato og et tydelig formål og mål.  Prosjekt som arbeidsform skiller seg fra ordinær drift, som leveres av ansatte i selskapet. I prosjekter endrer og beveger kompetansebehovet seg ofte, og det er viktig å kunne endre sammensetningen i prosjektets levetid.

Læring og kapasitet

I tillegg er det mye læring enhver bedrift kan utnytte ved å leie inn kompetanse man ikke har selv. Dette er et viktig aspekt, og her ligger det et potensiale for langvarig gevinst for oppdragsgiver.

Vi leverer konsulenter med kompetanse innen:

* Prosjektledelse
* Dokumentstyring
* HMS
* Planlegging
* QA
* Prosjektadministrasjon

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår samme omfattende rekrutteringsprosesser som vi benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi i vesentlig grad på hvilke mål du som oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene, jobber vi med og i flere kompetansenettverk. I dette nettverket er det tidligere kandidater, egne konsulenter og fagnettverk. I tillegg annonserer vi i egnede bransjemedier for å nå de kandidatene som passer for ditt oppdrag, tips om kandidater og search. Vi har kontinuerlig rullering av egne konsulenter i oppdrag, og tett samarbeid våre kolleger i Prime Executive.

Kriteriene for konsulentens kompetanse og erfaringsgrunnlag setter vi i felleskap, og ut fra gitte kriterier finner vi den interimressursen du og din bedrift trenger.